Zhengjing Shao Zhu De Xingfu Shenghuo – ชีวิตแสนสุขของนายน้อย ซับไทย เรื่องราว ตั้งอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่ของ Daxia ติดตามเรื่องราวของมนุษย์ที่แม้จะตัวเล็กแต่ก็ยังห่างไกลจากความถ่อมตัว ไม่ว่าจะเป็น Shennong และผู้คนของเขาในดินแดนของมนุษย์ หรือชนเผ่าต่างๆ ของ Beiye พวกเขาต่างก็ทำงานหนักและพัฒนาอย่างเข้มแข็งในแบบของพวกเขาเอง แม้ว่าบางครั้งพวกเขาจะถูกเวทมนตร์แห่งดวงดาวอาคมและปราบปราม แต่พวกเขาก็ลุกขึ้นต่อสู้กับพวกเขาเพื่อปกป้องเผ่า คนที่รัก และสายเลือดของพวกเขา