X-Men ’97 (2024) Disney+ ซับไทย เรืองราว ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในX-Men: The Animated Seriesเหล่า X-Men ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่อันตรายหลังจากการสูญเสียผู้นำของพวกเขา ศาสตราจารย์ X