Wizards Tales of Arcadia วิซาร์ดส์ ตำนานแห่งอาร์เคเดีย พากย์ไทย เรื่องราว Douxie ผู้ฝึกสอนและผู้พิทักษ์แห่งอาร์คาเดียเริ่มต้นการผจญภัยที่ย้อนเวลาไปยังคาเมล็อต ในยุคกลาง ที่นำไปสู่การต่อสู้ที่ล่มสลายเพื่อควบคุมเวทมนตร์ที่จะกำหนดชะตากรรมของโลกมนุษย์และโลกเหนือธรรมชาติที่ได้มาบรรจบกัน