Transformers War for Cybertron Siege ทรานส์ฟอร์เมอร์ส สงครามไซเบอร์ทรอน Siege พากย์ไทย เรื่องราว ไซเบอร์ตรอนได้รับความเสียหายจากสงครามกลางเมืองระหว่างออโต้บอทส์และดิเซปติคอนส์ ในความพยายามที่จะยุติความขัดแย้ง เมกะทรอนพิจารณาใช้ออลสปาร์คเป็นทางเลือกสุดท้าย แต่ออพติมัส ไพรม์ต้องการป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น แม้ว่านั่นจะหมายถึงการทำลายไซเบอร์ตรอนเพื่อช่วยมันก็ตาม