The Westward Good Bye Monkey King (2020) ซับไทย เรื่องราว ดัดแปลงมาจากการเดินทางของชาวฮ่องกงไปทางทิศตะวันตก ซูยี่ เจ้าหญิงแห่งสวรรค์ พบกับซุนหงอคงในโลกมนุษย์ อย่างไรก็ตาม Wukong ได้รับการปฏิบัติอย่างโหดร้ายจากเทพเจ้าอื่น ๆ ราวกับเป็นสัตว์ประหลาด และถูกปราบปรามที่ตีนเขา Wuzhi ตลอดสามร้อยปีที่ผ่านมา ตถาคตมีอิทธิพลต่อ Wukong ด้วยการกระทำของเขา และสอนให้เขารู้วิธียึดถือความยุติธรรมในใจ ราชาลิงปกป้อง Tang Sanzang และไปที่อีกฟากหนึ่งของโลกเพื่อดึงไฟแห่งการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของโลก หลังจากพลิกผันหลายครั้ง ในที่สุด Wukong ก็กลับมา เพียงเพื่อพบกับแผนการอันใหญ่โต ยิ่ง