The Idolmaster Shiny Colors ไชนี คัลเลอร์ ซับไทย เรื่องราว ประสานมือ หัวใจลุกเป็นไฟ ไอดอลของเราโบยบิน! ชมเหล่าไอดอลที่อยากเป็นของเรารวมตัวกันเพื่อสร้างมิตรภาพและไล่ตามความฝัน แต่ละคนมีบุคลิกเฉพาะตัวของตัวเองที่ทำให้หน้าจอสว่างไสวพอๆ กับภาพที่น่าทึ่งและการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ เริ่มต้นเรื่องราวอันน่าตื่นตาและอบอุ่นใจเกี่ยวกับการไล่ตามโลกที่ส่องแสง