SYNDUALITY Noir Part 2/2 ซินดูอาลิตี ซับไทย เรื่องราว เกิดขึ้นในปี คริสต์ศักราช 2099 บนโลกเกิดปัญหาเกี่ยวกับฝนพิษสีฟ้า Blueschist ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งหมด ผู้คนมากว่า 92% ตายจากไป แต่ยังมีมนุษย์ยังรอดแต่ต้องหลบใต้ดิน หรือ หลุมหลบภัย ในเมือง “Amasia” เหตุการณ์ครั้งนี้ผู้คนเรียกว่า “Tears of the New Moon” ผ่านไปนานนับ 100 ปี บนโลกที่สิ่งมีชีวิตและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป มนุษย์และ AI  หุ่นยนต์ ที่ร่วมมือกัน กำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหม่อีกครั้ง