Stellar Transformation การผันแปรของดวงดาว ซับไทย เรื่องราว ในโลกที่กว้างใหญ่ กาแลคซี่ มีเด็กที่ไม่สามารถฝึกความกำลังภายใน แต่เขานั้นพยายามอย่างหนักเพื่ออยากให้พ่อยอมรับ เขาเลือกฝึกกำลังภายนอกเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าใคร หลายปีผ่านไปเขาได้เก่งขึ้น แต่อะไรที่เปลี่ยนแปลงเขาอย่างแท้จริงคือการค้นพบน้ำตาอุกกาบาตชึ่งได้ทำการหลอมรวมกับร่างกาย ทำให้พื้นฐานการฝึกตนของเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จากที่พ่อเขาไม่สนใจแต่เขานั้นกลับเก่งกาจขึ้นและแข็งแกร่งที่สุด