Spy x Family Season 2 สปาย x แฟมิลี ซีซั่น2 ซับไทย เรื่องราว Forger ไปพักผ่อนบนเรือสุดหรู อย่างไรก็ตาม ยอมีภารกิจที่แตกต่างออกไป นั่นคือการปกป้องตระกูลขุนนางบนเรือจากมือสังหารที่ต้องการจะฆ่าพวกเขา เธอต้องปกปิดตัวตนของเธอในฐานะนักฆ่าจากครอบครัวของเธอและตัวแทนใดๆ ที่อาจอยู่บนเรือเพื่อตัดสินลงโทษผู้ต้องสงสัยขณะปฏิบัติภารกิจของเธอ