Shen Lan Qi Yu Wushuang Zhu (The Land of Miracles) ดินแดนไข่มุกอัศจรรย์ พากย์ไทย เรื่องราว วัยรุ่นสองคนที่มีอัตลักษณ์และภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ ฟาฮัวและลานเกอ ซึ่งด้วยอาวุธวิเศษ “ไข่มุกอู๋ซวง” ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อช่วยมนุษยชาติ วัยรุ่นทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางชีวภาพเพราะสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งทำให้วัยรุ่นสองคนที่มีบุคลิกที่แตกต่างกันมากจำเป็นต้องผ่านการทดสอบต่างๆ ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และพวกเขาก็เริ่มเข้าใจซึ่งกันและกัน และทั้งสองก็ค่อยๆสนิทสนมกันเหมือนพี่น้องกัน