Pokémon Paldean Winds (Houkago no Breath) หลังเลิกเรียนในพัลเดีย พากย์ไทย เรื่องย่อ เรื่องราวเกิดขึ้นในภูมิภาค Paldea และบอกเล่าเรื่องราวของนักศึกษาสามคน ได้แก่ Ohara, Aliquis และ Hohma บนเส้นทางแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ขณะเข้าเรียนในโรงเรียน