Mashle Magic and Muscles ศึกโลกเวทมนตร์คนพลังกล้าม พากย์ไทย นี่คือโลกแห่งเวทมนตร์ที่เวทมนตร์ถูกนำมาใช้กับทุกสิ่ง แต่ลึกเข้าไปในป่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ใช้เวลาฝึกฝนและร่างกายแข็งแรง เขาไม่สามารถใช้เวทมนตร์ได้ แต่เขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับพ่อของเขา ร่างกายกำยำของเขาจะต้องปกป้องเขาจากผู้ใช้เวทย์มนตร์ที่คอยตามล่าเขา