Mashin Eiyuden Wataru Shichi Tamashii No Ryujinmaru เทพบุตรสองโลก วาตารุ 7 วิญญาณมังกรรวมพลัง (2022) ซับไทย เรื่องราว ตัวเอกของซีรีส์ Wataru ผู้ซึ่งเดินทางไปยังโลก Soukaizan เพื่อตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั่น ความชั่วร้ายปกคลุมไปทั่วบริเวณ และพลังของหุ่นยนต์ริวจินมารุก็ถูกผนึกไว้ วาตารุร่วมกับเพื่อนๆ ของเขา ชิบาราคุ โทราโอ และฮิมิโกะ เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่