Love Between Fairy and Devil (Cang Lan Jue) ของรักของข้า พากย์ไทย เรื่องราว ดองฮวาที่สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันที่เขียนโดย Jiu Lu Fei Xiang เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเซียว หลานฮวา นางฟ้าดอกไม้ระดับต่ำ และตงฟาง ชิงชาง ตงฟาง ชิงชาง ผู้ทรงพลัง “จักรพรรดิแห่งดวงจันทร์” หลังจากถูกกักขังมานานนับพันปี เซียวหลานฮวาได้ชุบชีวิตตงฟางชิงชางอย่างผิดพลาด ผลก็คือทั้งสองคนเชื่อมโยงกัน โดย Moon Supreme ที่ทรงพลังและอดทนถูกบังคับให้ต้องสัมผัสกับทุกสิ่งที่เธอทำ ทั้งทางร่างกายและอารมณ์