Isekai Wa Smartphone To Tomo Ni ไปต่างโลกกับสมาร์ทโฟน พากย์ไทย เรื่องราว โมจิซึคิ โทยะ เขาตายเพราะความผิดพลาดของพระเจ้า แต่การตายของ โมจิซึคิ โทยะ ก็ไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนหรือร้อนรนอะไร ทว่านั้นพระเจ้าก็ให้เขาเกิดใหม่ในต่างโลก สามารถใช้พลังเวทได้ โมจิซึคิ โทยะ ได้ขอใช้มือถือของเขาในต่างโลกได้ แต่เขาไม่สามารถสื่อสารในโลกเดิมและอ่านข่าวปัจจุบันได้ ส่วนแบตของมือถือสามารถใช้พลังเวทเพิ่มเอาได้ ผู้ที่ใช้ชื่อว่าพระเจ้าได้เพิ่มความสามารถในการต่อสู้และความเก่งกาจในต่างโลกให้ โมจิซึคิ โทยะ ก่อนที่จะมาเกิดใหม่