Gekai Elise (Surgeon Elise) เอลิเซ่ แพทย์หญิงทะลุมิติ ซับไทย เรื่องย่อ ซงจีฮยอน ถือเป็นอัจฉริยะในหมู่ศัลยแพทย์ชาวเกาหลี ซึ่งเป็นที่รู้จักจากทักษะของเธอในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม เพื่อชดใช้ความผิดจากอดีตชาติในอีกโลกหนึ่งที่เคยเป็น เอลิเซ่ จักรพรรดินีที่นิสัยเลวทรามจนถูกตัดสินประหารชีวิต และในท้ายที่สุดการตายของเธอ ด้วยเหตุนี้ เธอจึงปฏิญาณว่าจะช่วยชีวิตผู้คนแทนที่จะทำลายพวกเขา หลังจากเครื่องบินตกร้ายแรง เอลิสก็พบว่าตัวเองอยู่ในร่างเดิมของเธออีกครั้ง ด้วยความรู้ด้านการแพทย์สมัยใหม่ในชาติก่อน และตอนนี้มีโอกาสที่จะแก้ไขอดีตของเธอให้ดี เธอมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือจักรวรรดิในฐานะแพทย์ในชีวิตนี้