Fights Break Sphere Specials 2 บทเพลงแห่งทะเลทราย ซับไทย เรื่องราว ของจักรพรรดิน้ำแข็งและการเดินทางของเขาในฐานะทหารรับจ้าง บอกเล่าเรื่องราวของราชินีแฝดเมดูซ่าและการแทรกแซงของพวกเขากับจักรพรรดิน้ำแข็ง