Dekoboko Majo No Oyako Jijou เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย เรื่องราว Alyssa แม่มดที่อาศัยอยู่ตามลำพังในป่า วันหนึ่งได้อุ้มทารกมนุษย์ขึ้นมา แม้ว่าเธอจะสับสน แต่ Alyssa ก็ตั้งชื่อทารกน้อยว่า Viola และตัดสินใจเลี้ยงดูเธอ 16 ปีต่อมา วิโอลาไม่เพียงเติบโตเป็นลูกสาวที่ชื่นชอบ Alyssa เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้หญิงที่มีสัดส่วนโดดเด่นอีกด้วย และผู้คนรอบตัวพวกเขาเข้าใจผิดว่า Viola เป็นแม่ของ Alyssa เสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่เล่าโดยแม่และลูกสาวที่มีรูปร่างหน้าตากลับหัวและเต็มไปด้วยมุขตลก! คุณพ่อคุณแม่และลูกส่งความฮาสุดฮา! The Family Circumstances of the Irregular Witch