Da Zhu Zai Nian Fan ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ซับไทย เรื่องย่อ ในโลกอันกว้างใหญ่ เครื่องบินมาบรรจบกันและเผ่าพันธุ์มากมายเจริญรุ่งเรือง การรวมตัวของผู้มีพรสวรรค์พิเศษเผยออกมา โดยที่สิ่งมีชีวิตชั้นสูงจากเบื้องล่างก็ปรากฏตัวออกมาทีละคน ในอาณาจักรที่ไร้ขอบเขตนี้ พวกเขาสานต่อตำนานอันน่าหลงใหลที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความชื่นชม และไล่ตามเส้นทางสู่การครอบงำ