Boushoku no Berserk จอมตะกละดาบคลั่ง ซับไทย เรื่องราว บนโลกที่สกิลเป็นสิ่งสำคัญ เฟทเป็นยามเฝ้าปราสาทมีสกิล ตะกละ เป็นสกิลทำให้ท้องหิวตลอดเวลา ทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างลำบาก มาวันหนึ่งจากการฆ่าโจรที่ลอบเข้าปราสาทได้ สกิล ตะกละ ช่วงชิงความสามารถและสกิลของผู้ที่เขาฆ่าได้ เมื่อสกิลตะกละได้ตื่นขึ้นเขาสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้เรื่อยๆ