Aquarion อควอเรี่ยน สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ พากย์ไทย เรื่องราว กาลครั้งหนึ่ง เผ่าพันธุ์ที่เรียกว่า Shadow Angels โจมตีโลกเพื่อเก็บเกี่ยวพลังชีวิตของทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ ต้องขอบคุณปาฏิหาริย์ที่อุกอาจ Shadow Angels จึงหลับใหล และมนุษยชาติสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีก 12,000 ปีโดยไม่ต้องกลัวการมีอยู่ของพวกมัน แต่ 11 ปีหลังจากภัยพิบัติที่เรียกว่าHoly Genesisได้ทำลายล้างโลก Shadow Angels ก็ถูกปลุกให้ตื่นจากการหลับไหลและกลับมาโจมตีอีกครั้ง เพื่อให้มนุษยชาติมีโอกาสบ้าง องค์กรที่เรียกว่า DEAVA จึงถูกสร้างขึ้น และอนุญาตให้ใช้อาวุธหุ่นยนต์ชื่อ Aquarion ได้ เพื่อให้ Aquarion มีพลังเต็มที่ นักบินสามคนจะต้องรวมหัวใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นความสำเร็จที่น้อยคนนักจะสามารถทำได้ ดังนั้นการค้นหาสิ่งที่เรียกว่า ‘ผู้ใช้องค์ประกอบ’ จึงได้รับการจัดลำดับความสำคัญ โดยหวังว่าจะรับประกันอนาคตของมนุษยชาติ