2475 รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติ 2475 Dawn of Revolution (2024) พากย์ไทย เรื่องราว การศึกษาประวัติศาสตร์ไม่มีความแน่นอนเหมือนเลข มันอยู่ที่คนเขียน หาข้อมูลแล้วเลือกข้อมูลที่จะใส่ เลือกทิศทางที่จะตีความ มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องที่ไม่ได้ถูกพูดถึง ทว่านั้น เลือนหายไปตามกาลเวลา เราจึงต้องใช้หนังสืออ่านหลายเล่ม จากหลายมุมมองของผู้เขียนและผู้อ่าน เพื่อเชื่อมโยงหาสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ไม่มีความบิดเบือนแต่อย่างใด